מודל לקהילה ישראלית  חזקה ומחזקת

המודל מתאר את ההשפעה ההדדית שיש לכל אחד מהמרכיבים המשפיעים על חוזקה של הקהילה ועל הפרטים המרכיבים אותה