מאמרים והרצאות


הסובייקטיביות של הקהילתיות

מתוך עניין להבין את הקהילה הקיבוצית שעוברת שינוי בחרנו, ד"ר ארנה שמר ואנכי, לבחון את חוויתם של אינדיבידואלים בקיבוץ אחד שביצע תהליך שינוי דרמטי במהלך מספר שנים בהן יצא ממשבר כלכלי-חברתי ודמוגרפי לתפקוד כקהילה משגשגת.

ההתבוננות בפרט התמקדה בהיבטים הקשורים לרגשותיו, מחשבותיו ומעשיו, ובפעולות שנעשו כדי לאפשר לחברי הקיבוץ לקדם את השינוי ולהתמודד עימו: ייצוב מערכת כלכלית וניהולית, חיזוק תחושת הקהילתיות ועיגון הסדרים קהילתיים הרלוונטיים למציאות המתחדשת.

המאמר התפרסם כפרק בספר קיבוץ 2020 בעריכת אליעזר בן רפאל וארנה שמר. הספר יצא לאור בשנת 2020 בשיתוף של יד טבנקין ושל המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופית באוניברסיטת חיפה.

ביטויים רב תרבותיים בארגון לשינוי חברתי- המקרה של "סנגור קהילתי"

עבודת התיזה שכתבתי, בהנחיית ד"ר רוני קאופמן,עוסקת בביטויים רב תרבותיים בארגונים לשינוי חברתי. המחקר התמקד בסניף לוד של עמותת סנגור קהילתי, שאותו הקמתי וניהלתי בשנותיו הראשונות.

למחקר היו שתי מטרות. האחת, להעמיק את ההבנה על דרכי עבודת ארגונים לשינוי חברתי עם קהילות שחבריהן, שהן חלק מאוכלוסיות מודרות חברתית- כלכלית, משתייכים לקבוצות שונות של מיעוט תרבותי. המטרה השנייה היתה לתרום ידע חדש וכלים יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים לשינוי חברתי המעוניינים להפוך את ארגונם לארגון רב תרבותי.

במחקר נבחנו הקשיים ודרכי ההתמודדות של ארגון לשנוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית עם הקהילה ועם הצוות הרב תרבותי שבתוך הארגון.

 

ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש ותפקידה

בפתרון הקונפליקט בשאלת הזהות המתגבשת

עבודת הדוקטורט שכתבתי בהנחייתם של פרופ' רחל שרעבי וד"ר מנחם טופל (מנולו) ואושרה בשנת 2020, עוסקת בערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ובתפקידה בפתרון הקונפליקט בשאלת הזהות המתגבשת.

המחקר ביקש להבין מהו מקומה, מהי דמותה ומהו אופייה של הערבות ההדדית לנוכח השינויים באורחות החיים בקיבוצים, ובראשם שינוי האיזון שבין הפרט לכלל. בנוסף, ביקש המחקר ללמוד על תפקיד הערבות ההדדית בפתרון הקונפליקט שנוצר בתהליך גיבוש הזהות הקיבוצית ולהגביר את הידע על תהליכים חברתיים שעוברות קהילות עם שינויים ערכיים שמגדירים מחדש את זהותן.

Search