Search
  • havatzeleta

לתפוס מקום - תיאור תהליך השינוי בקיבוץ נווה איתן

בסוף יוני 2021 התקיים כנס חברה וקהילה של התנועה הקיבוצית בשער הנגב.

תמר קדמי, מנהלת הקהילה בנוה איתן, ואני הוזמנו להציג את תהליך השינוי הקהילתי - חברתי שעבר הקיבוץ בשנים האחרונות.

חברי הקהילה התגייסו בכל כוחם לחזק ולקדם את הקהילה שלהם ובכוחות משותפים הפכו את נווה איתן לקיבוץ קולט שמתקדם בכל התחומים.

להלן הקישור להצגה:

חלק ראשון

https://www.youtube.com/watch?v=_bbOjUFNH98


חלק שני


https://www.youtube.com/watch?v=LrPQ9YeiUSQ


3 views0 comments

Recent Posts

See All

בספטמבר 2020 התקיים, כמדי שנה, הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ. בדומה לאי ודאות שאפפה את כולנו באותם ימים לא היה ברור האם יתקיים הכנס ואם כן, באיזה פורמט. מובילי הכנס באומץ ובנחישות הובילו לקיום הכנס