Search
  • havatzeleta

ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש- הרצאה בכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ- ספטמבר 2020

בספטמבר 2020 התקיים, כמדי שנה, הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ.

בדומה לאי ודאות שאפפה את כולנו באותם ימים לא היה ברור האם יתקיים הכנס ואם כן, באיזה פורמט. מובילי הכנס באומץ ובנחישות הובילו לקיום הכנס, גם אם במתכונת אחרת לחלוטין מזו המקובלת. ההחלטה היתה שכל המשתתפים יתחברו מרחוק וכך, כולנו, גם נשמור על ההנחיות ועל בריאותנו וגם נהנה ממפגש עשיר ומעשיר.

וכך, בשבוע השני של ספטמבר התקבצו ובאו (בזום) חוקרי קיבוצים ותיקים וצעירים, ממלאי תפקידים ומי שנושא הקיבוץ מעניין אותו. במשך יומיים, שהיו מאורגנים למופת, הקשבנו, הצגנו, שאלנו והשכלנו.

להלן קישור להרצאה שבה הצגתי חלקים מעבודת הדוקטורט שלי.

החלק שלי מתחיל בדקה 50:51

https://www.youtube.com/watch?v=wwYfH9zKSFc&feature=youtu.be


7 views0 comments

Recent Posts

See All

בסוף יוני 2021 התקיים כנס חברה וקהילה של התנועה הקיבוצית בשער הנגב. תמר קדמי, מנהלת הקהילה בנוה איתן, ואני הוזמנו להציג את תהליך השינוי הקהילתי - חברתי שעבר הקיבוץ בשנים האחרונות. חברי הקהילה התגייסו