Search
  • havatzeleta

The subjective experience in the transition from crisis to recovery Havatzelet Ariel and Orna Shem

בימים אלה, בעיצומה של מגפת הקורונה התפרסם הספר The Metamorphosis of the Kibbuts בעריכת פרופ' אליעזר בן רפאל וד"ר ארנה שמר. הספר עוסק בשינויים מרחיקי הלכת שעברו על הקיבוצים בשנים האחרונות, בשלל תחומי החיים, ובחלקים שממשיכים לשמר אותו קיבוצים.

הספר הוא פרי תהליך שבו הכותבים בספר, חוקרי קיבוץ ממגוון תחומים, השתתפו בפרויקט מחקרי שכותרתו "שינויים בקיבוץ במבט רב תחומי", תוך התמקדות בקיבוצים כיום.

כמי שהשתתפה בפרויקט המחקרי, בתהליך הלמידה ולבסוף בכתיבה אני יכולה להעיד שהיה זה תהליך מלמד, מעצים ומהנה. המפגש המשותף, החשיפה לתחומים נוספים ולדרכי חשיבה והסתכלות מגוונים

בנוסף לאיכות השותפים היה תענוג רצוף.

להלן המאמר שארנה שמר ואני כתבנו, המופיע בפרק 9, תחת נושא קהילה

The subjective - Ariel & Shemer 2020
.pdf
Download PDF • 516KB

.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

בסוף יוני 2021 התקיים כנס חברה וקהילה של התנועה הקיבוצית בשער הנגב. תמר קדמי, מנהלת הקהילה בנוה איתן, ואני הוזמנו להציג את תהליך השינוי הקהילתי - חברתי שעבר הקיבוץ בשנים האחרונות. חברי הקהילה התגייסו

בספטמבר 2020 התקיים, כמדי שנה, הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ. בדומה לאי ודאות שאפפה את כולנו באותם ימים לא היה ברור האם יתקיים הכנס ואם כן, באיזה פורמט. מובילי הכנס באומץ ובנחישות הובילו לקיום הכנס