תוכניות ליווי

פיתוח קהילתי בקיבוצים, במושבים, ביישובים ובערים

פיתוח קהילתי המבוסס על מודל ייחודי שפיתחתי לעבודה עם קהילות: המודל המעוין לקהילה חזקה.

לכל קהילה יותאמו תוכניות הליווי הנכונות לה. 

 • מיפוי קהילתי ואבחון של מצב  חברתי.

 • פיתוח דרכים ממשיות ליצירת  קהילה מלוכדת ומגובשת.

 • חידוד הזהות הקהילתית.

 • הכנה לשינוי והתמודדות עם שינויים.

 • צמיחה והתחדשות.

 • חיזוק ההון החברתי, החוסן הקהילתי ותחושת הקהילתיות.

 • הגברת תחושת השייכות.

 • העמקת האחריות האישית והקהילתית.

 • הרחבת מעגלי השותפים הפעילים.

 • עבודה בשותפות עם הקהילה.

 • הכרה במשאבים הפנימיים ובמשאבים החיצוניים והיכולת להשתמש בהם.

פיתוח דיאלוג והגעה להסכמות בקהילות רב תרבותיות ובקהילות בקונפליקט

מבוסס על ההבנה שגיוון ושונות עשויים להוות הזדמנות לעושר קהילתי, להפריה הדדית וליצירת שלם הגדול המסך חלקיו.

 • חידוד הזהות הקהילתית והטמעתה.

 • פיתוח סבלנות וסובלנות לשונות ולקבלה.

 • הרחבת ההזדמנויות להיכרות הדדית ולעבודה בשיתופי פעולה.

 • איתור מכנים משותפים וחיזוקם.

 • קונפליקט כהזדמנות לצמיחה וכמנוף קהילתי.

 • הגעה להסכמות.

 

*קהילה רב תרבותית היא קהילה בה חיות יחדיו קבוצות המאופיינות בשונות בהשקפת העולם, בערכים, בתפיסות, בתרבות, בשפה ובמורשת. קבוצות בקהילה עשויות להיות: קולטים- נקלטים, עולים חדשים- ישראלים ותיקים, עולים ממדינות שונות, מבוגרים- צעירים, חברים -תושבים ועוד.

פורום העברת השרביט חוות שברדון 2 פברואר

שיפור היכולות הניהוליות של מנהלים\ות ושל הנהלות 

ייעוץ, הנחייה וליווי מנהלים.ות והנהלות בשיפור יכולותיהם הניהוליות ובהובלת הקהילה, תוך התייחסות לאתגרים העומדים בפניהם ומתן כלים יישומים להתמודדות עם אתגרים אלו.

 • שיפור המנהיגות האישית והארגונית.

 • דרכים וכלים יישומיים לעבודה מתוכננת ושיטתית.

 • הגדרת תפקידים ותחומי אחריות וסמכות.

 • בניית שותפויות ומיקסומן.

 • עבודה בשותפות עם הציבור.

 • שימוש בתקשורת מקרבת.

 • מקסום ביצועי העובדים.

 • שימוש בהערכת העובדים ככלי מקדם.

הנחיית קבוצות משימה

 וועדות וצוותי עבודה 

הנחייה וליווי פעילים קהילתיים, מתנדבים ועובדים תוך העשרתם וחיזוק יכולותיהם להוות קבוצות מובילות בקהילה, המשפיעות על הנעשה בקהילה ועל שיפור איכות החיים בה.

 • הגדרת תפקידים וחלוקת תחומי אחריות וסמכות.

 • הגברת תחושת השייכות והאחריות האישית, הקבוצתית והקהילתית.

 • חיזוק עבודת הצוות תוך הגברת שיתופי הפעולה התוך צוותים,

 • בניית תוכניות עבודה ויישומן.

 • העמקת והעשרת  הכלים והמיומנויות.

 • הרחבת מעגלי השותפים.

 • עבודה בשותפות עם הציבור.

פיתוח תוכניות חברתיות ברשויות מקומיות ובארגונים חברתיים 

ייעוץ, הנחייה וליוויי רכזי תוכניות או מנהלי תחומים ברשויות מקומיות ובארגונים חברתיים בשלבים השונים של פיתוח תוכניות חברתיות.

 • מתן כלים פרקטיים לאיתור צרכים ופיתוח מענים מותאמים.

 • בניית תוכניות עבודה וביצוען. 

 • הרחבת מעגלי השותפים ועבודה בשיתופי פעולה.

 • עבודה בשותפות עם הציבור.

 • גיוס פעילים ו/או מתנדבים והכשרתם.

 • ליווי וועדות וצוותי עבודה.

הרצאות, קורסים וסדנאות

הרצאות, קורסים וסדנאות במגוון נושאים המיועדים לממלאי תפקידים בקהילות ובארגונים, לפעילים, למתנדבים ולקהילה הרחבה.

 • מנהיגות אישית וקהילתית 

 • מתנדבים בשגרה ובחירום

 • שיפור השירותיות

 • הסובייקטיביות של הקהילתיות 

 • הקהילה כמשפיעה על הפרט וכמושפעת ממנו.

 • מיומנויות בתקשורת מקרבת

 • עבודה בשותפות עם הקהילה- גישות, חשיבות ואתגרים.

 • קונפליקט כהזדמנות לחיזוק הקהילה.

 • חוסן אישי וחוסן חברתי.

 • שינוי והשפעתו על הפרט ועל הקהילה.

 • מיפוי קהילה ואבחון מצב חברתי.

 • בניית תוכניות עבודה מבוססות צרכים

 • למה קהילה?  

 • עבודה בשותפויות- אתגרים והזדמנויות.

 • ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש