בתקשורת

פורסם ב'זמן הירוק' ב 14.5.20

עיתון11.jpeg

פורסם ב'עת הדעת' ב 26.3.20

עיתון.jpeg